प्रश्नसंच १८ - [विज्ञान]

---------------------------------------------------
[प्र.१] हवेचे तापमान ५ अंश सेल्सिअसने वाढवल्यास ध्वनीचा हवेतील वेग कितीने वाढेल?
१] ६ m/s
२] ३६ m/s
३] ३ m/s
४] ९ m/s


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] WHOच्या मते मानवासाठी सर्वोत्तम ध्वनीतीव्रतेची पातळी किती असावी?
१] ४० db
२] ४५ db
३] ३८ db
४] ५० db


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] पांढ-या रंगामध्ये सात रंगांचे किरण समाविष्ट असतात. हे सर्वप्रथम कोणी शोधले?
१] न्यूटन
२] आईनस्टाईन
३] नील्स बोहर
४] अलेक्झांडर फ्लेमिंग


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] A.C. विद्युतधारेचे रुपांतर D.C. विद्युतधारेमध्ये रुपांतर करण्यासाठी कोणते यंत्र वापरले जाते?
१] ट्रान्सफॉर्मर
२] ऑसीलेटर
३] रेक्टीफायर
४] कॅपेसिटर


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] समुद्राचे पाणी निळे दिसते कारण......................
१] प्रकाशाचे अपवर्तन
२] प्रकाशाचे अपस्करण
३] प्रकाशाचे विकिरण
४] प्रकाशाचे परिवर्तन


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] मानवाची श्राव्य मर्यादा _ _ _ _ _ _ _ दरम्यान असते.
१] ०.००२ KHz ते ०.२०२ KHz
२] ०.२ KHz  ते २.० KHz
३] ०.०२ KHz  ते २० KHz
४] २ KHz  ते २० KHz


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] खालील विधान आणि स्पष्टीकरण वाचून योग्य पर्याय निवडा.
विधान अ] द्रव आणि वायूमध्ये उष्णतेचे स्थानांतरण अभिसरण पद्धतीने होते.
स्पष्टीकरण ब] अभिसरण प्रक्रियेमुळे पृथ्वीवरील वातावरण तापते व समुद्रामध्ये प्रवाह निर्माण होतात.

पर्याय:
१] अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे,
२] अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.
३] अ बरोबर आणि ब चूक
४] अ चूक आणि ब बरोबर


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] योग्य विधाने ओळखा.
अ] एकमेकांशी काटकोनात ठेवलेल्या दोन आराशांमध्ये ठेवलेल्या वस्तूच्या दोन्ही आराशांमध्ये तीन प्रतिमा दिसतील.
ब] आरसे जर एकमेकांना समांतर ठेवले तर दोन्ही आरशांमध्ये वस्तूच्या अनंत प्रतिमा दिसतील.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] पृथ्वी आणि सूर्य यामधील समान अंतरावर असणा-या अंतराळयानातील व्यक्तीस काय निदर्शनास येईल?
अ] आकाश काळे दिसेल.
ब] तारे चकाकताना दिसतील.
क] पृथ्वीच्या तापमानापेक्षा जास्त तापमान.

१] फक्त अ आणि क
२] फक्त अ आणि ब
३] फक्त क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] खालील विधान आणि स्पष्टीकरण वाचून योग्य पर्याय निवडा.
विधान अ] हिरा हा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तनामुळे चकाकतो.
स्पष्टीकरण ब] हि-याचा क्रांतिक कोन हा अपाती कोनापेक्षा मोठा असतो.

पर्याय:
१] फक्त अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे,
२] फक्त अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.
३] अ बरोबर आणि ब चूक
४] अ चूक आणि ब बरोबर


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच १७ - [चालु घडामोडी]

---------------------------------------------------
[प्र.१] २६ जानेवारी २०१४ रोजी किती व्यक्तींना पद्मविभूषण किताबाने सन्मानित करण्यात आले?
१] १
२] २
३] ४
४] ५


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] २६ जानेवारी २०१४ रोजी किती व्यक्तींना पद्मभुषण किताबाने सन्मानित करण्यात आले?
१] २४
२] २७
३] २९
४] ३१


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] २६ जानेवारी २०१४ रोजी किती व्यक्तींना पद्मश्री किताबाने सन्मानित करण्यात आले?
१] १००
२] १०१
३] ११०
४] १२५


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] २६ जानेवारी २०१४च्या पद्मपुरस्कार प्राप्त व्यक्तींमध्ये किती महिलांना समावेश होता?
१] ३२
२] ४०
३] २७
४] ५५


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] लोकांसाठी मोफत Wi-Fi spots उपलब्ध करून देणारे भारतातील पहिले शहर कोणते ठरले?
१] पुणे
२] मुंबई
३] बंगलोर
४] नवी दिल्ली


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] भारतातील पहिला सिंथेटिक रबर प्लांट कोणत्या राज्यात सुरु करण्यात आला आहे?
१] उत्तर प्रदेश
२] केरळ
३] आंध्रप्रदेश
४] हरियाणा


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] २९ जानेवारी २०१४ला कोणत्या पुलाला १०० वर्षे पूर्ण झाली?
१] हावडा ब्रिज
२] पांबन ब्रिज
३] महात्मा गांधी सेतू
४] जवाहर सेतू


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] २८ जानेवारी २०१४ रोजी Mykola Azarov यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. ते कोणत्या देशाचे पंतप्रधान होते?
१] युक्रेन
२] डेन्मार्क
३] अंगोला
४] बेल्जियम


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] ५६व्या ग्रॅमी पुरस्कार २०१४ मध्ये 'अल्बम ऑफ दि यिअर पुरस्कार' कोणत्या अल्बमला मिळाला?
१] रॉयल्स
२] गेट लकी
३] रॅंडम एक्सेस मेमरीज
४] वेस्टलाइफ़


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] रामानुज पुरस्कार-२०१४ आनंद कुमार यांना देण्यात आला ते कोणत्या राज्याचे आहेत?
१] उत्तर प्रदेश
२] झारखंड
३] बिहार
४] छत्तिसगड


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच १६ - [भूगोल]

---------------------------------------------------
[प्र.१] सरहिंद कालवा कोणत्या राज्यात आहे?
१] पंजाब
२] जम्मू काश्मीर
३] हिमाचल प्रदेश
४] उत्तराखंड


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] कोणत्या नदीच्या वायव्येस पंजाब हिमालय पसरला आहे?
१] सिंधू
२] सतलज
३] चिनाब
४] रावी


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] हेमवती, सिरपा, लोकपावनी, सुवर्णावती या कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत?
१] कावेरी
२] कृष्णा
३] गोदावरी
४] इरावती


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] जारवा हि जमात कोठे आढळते?
१] निकोबार
२] छोटे अंदमान
३] अरुणाचल प्रदेश
४] लक्षद्वीप


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] खालील नद्यांचे खोरे त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार उतरत्या क्रमाने लावा.
अ] गंगा नदी खोरे
ब] महानदी खोरे
क] कृष्णा नदी खोरे
ड] नर्मदा नदी खोरे

पर्याय
१] अ-ब-क-ड
२] अ-क-ब-ड
३] अ-क-ड-ब
४] ड-ब-क-अ


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा.
अ] ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला खाद्यतेलाची आयात करावी लागते.
ब] महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल हे वृत्तपत्रांच्या कागद निर्मितीसाठी प्रसिद्ध आहेत.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा.
अ] रावतभाटा हा औष्णिक विद्युत प्रकल्प राजस्थान राज्यात आहे.
ब] कुदनकुलम प्रकल्पाला अमेरिकेचे सहाय्य लाभले आहे.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] खालीलपैकी कोणते वृक्ष हिमालयात आढळत नाहीत?
अ] फर
ब] महोगनी
क] स्प्रुस

१] फक्त अ
२] फक्त ब
३] फक्त क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] कान्हा राष्ट्रीय उद्यान खालीलपैकी कोणत्या वनांशी संबंधित आहे?
१] उष्णकटिबंधीय आर्द्र वने
२] उष्ण निम वाळवंटी वने
३] उष्णकटिबंधीय शुष्क वने
४] उष्णकटिबंधीय उपआर्द्र वने  


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] उष्णप्रदेशीय पानझडी वनांच्या बाबतीत अयोग्य विधान निवडा.
अ] या वनांत साग, साल, पळस हे वृक्ष आढळतात.
ब] २०० सेमी पर्यंत पाउस पडतो.
क] यांना "मौसमी वने" असेही म्हणतात.
ड] जहाजबांधणीसाठी यांचा उपयोग होतो.

१] अ अयोग्य
२] ब अयोग्य
३] अ, ब आणि क  अयोग्य
४] वरीलपैकी एकही नाही.


-------------------------------------------------------------प्रश्नसंच १५ - [समाजसुधारक]

---------------------------------------------------
[प्र.१] "India three thousands year ago" या ग्रंथातील अवतरणे महात्मा फुल्यांनी कोणत्या पुस्तकात वापरली आहेत?
१] शेतक-यांचा आसूड
२] गुलामगिरी
३] इशारा
४] सार्वजनिक सत्यधर्म


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] बुद्ध, कबीर आणि फुले ह्यांना कोणी आपले गुरु मानले होते?
१] गो.ग.आगरकर
२] बाबासाहेब आंबेडकर
३] वि.रा.शिंदे
४] बाळशास्त्री जांभेकर


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] केंब्रिज विद्यापीठाने छत्रपती शाहू महाराजांना कोणती सन्मान पदवी अर्पण केली होती?
१] डी.लिट
२] पी.एच.डी
३] एल.एल.डी
४] डी.एस.सी


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] शाहू महाराजांनी कोणत्या ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर केले?
१] गांधी, रानडे अँड जिना
२] अनरेस्ट इंडिया
३] गांधी वर्सेस लेनिन
४] फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम  


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] कशामधील डॉ. आंबेडकरांचे लेख म्हणजे शैलीच्या सौंदर्याने सजलेले वैचारिक गद्य होय?
१] मूकनायक
२] बहिष्कृत भारत
३] समता पत्र
४] प्रबुद्ध भारत


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] थिऑसोफ़िकल पंथाचे महत्व शाहू महाराजांना कोणी सांगितले?
१] नारायण भट्ट
२] भाऊ दाजी लाड
३] भास्कर जाधव
४] वा.द.तोफखाने


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] डॉ.आंबेडकरांची धर्मांतराची घोषणा हे समाजसुधारकाचे कार्य दुष्कर करणारी दुर्दैवाची गोष्ट वाटते असे विधान कोणी केले?
१] वि.दा.सावरकर
२] महात्मा गांधी
३] डॉ.राजेंद्रप्रसाद
४] पंडित नेहरू


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] काळाराम मंदिर सत्याग्रह कोणाच्या मध्यस्थीने काहीकाळ थांबविण्यात आला होता?
१] डॉ.मुंजे
२] डॉ.जाधव
३] डॉ.देशमुख
४] डॉ.आंबेडकर


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] ८ एप्रिल १९३० साली डॉ.आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेली अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषद कोठे भरली होती?
१] दिल्ली
२] मुंबई
३] माणगाव
४] नागपूर


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] इंग्रजांच्या कौन्सिलमध्ये अस्पृश्यांचे पहिले प्रतिनिधी म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली होती?
१] ज्ञानदेव घोलप
२] पांडुरंग भटकर
३] बाबासाहेब आंबेडकर
४] दत्तोबा पवार


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच १४ - [राज्यघटना]

---------------------------------------------------
[प्र.१] जनमत हा कोणत्या प्रकारच्या शासनव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे?
१] अप्रत्यक्ष लोकशाही
२] नियंत्रित लोकशाही
३] अनियंत्रित लोकशाही
४] प्रत्यक्ष लोकशाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] न्यायव्यवस्थाची कार्यकारी मंडळापासून स्वायतत्ता घटनेच्या कोणत्या कलमात स्पष्ट केली आहे?
१] १२८
२] ५०
३] ४९
४] १३१


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] कलम १४ - कायद्यासमोर सर्व समान
ब] कलम १७ - अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे.

१] फक्त अ
२] फक्त ब
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] अधिकृत शासकीय भाषा विभाग कोणत्या मंत्रालयांतर्गत येतो?
१] सांस्कृतिक मंत्रालय
२] गृह मंत्रालय
३] मानव संसाधन मंत्रालय
४] माहिती व प्रसारण मंत्रालय
 

 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] खालीलपैकी राज्यघटनेत समाविष्ट असलेले मुलभूत कर्तव्य ओळखा.
१] निरक्षरता दूर करणे.
२] वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा स्वीकार करणे.
३] हुंडापद्धती बंद करणे.
४] राष्ट्रीय नेत्याचा मान राखणे.
 

-------------------------------------------------------------
[प्र.६] शपथ घेतेवेळी एखादा मंत्री संसदेचा सदस्य नसेल तर त्याला किती दिवसाच्या आत सदस्यत्व प्राप्त करावे लागते?
१] २ महिने
२] ३ महिने
३] ४ महिने
४] ६ महिने


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी नियंत्रण कोणत्या मुद्यांच्या आधारे घालता येते?
अ] भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता
ब] अल्पसंख्यांकांचे संरंक्षण
क] परकीय राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे संबंध

१] फक्त अ
२] अ व ब  
३] अ व क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] जेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मतभेद होतात तेव्हा ते कसे सोडविले जातात?
१] राष्ट्रपती सोडवतात
२] लोकसभा सभापती सोडवतो
३] पंतप्रधान मध्यस्ती करतात.
४] यापैकी नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] खालील विधाने वाचा आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] मुलभुत कर्तव्यांची सक्ती करता येऊ शकते.
ब] मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत आहे.
क] मुलभूत कर्तव्य फक्त भारतीयांनाच लागू आहेत.

१] फक्त ब
२] अ व ब  
३] ब व क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] खालीलपैकी कोणती भाषा राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट नाही.
१] मराठी
२] कोकणी
३] नेपाळी
४] राजस्थानी


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच १३ - [इतिहास]

---------------------------------------------------
[प्र.१] लोकमान्य टिळकांच्या सूचनेवरून _ _ _ _ _ _ हे अमेरिकेला गेले आणि तेथे होमरूल लीगची शाखा सुरू केली.
१] श्यामजी कृष्ण वर्मा
२] लाला लजपतराय
३] बिपिनचंद्र पाल
४] अँनी बेज़ंट.


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] हुसेनीवाला या भगतसिंग यांच्या दफनभुमित _ _ _ _ _ साली भव्य स्मारक उभारण्यात आले?
१] १९५६
२] १९६८
३] १९७२
४] १९७८


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] १९२४ मध्ये 'इंडियन इंडिपेन्डण्टस लीग' कोणी स्थापन केली?
१] सुरेंद्रनाथ बॅनेर्जी
२] भगतसिंग
३] रासबिहारी बोस
४] सुखदेव


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] ४ एप्रिल १९३० रोजी गांधीजींना अटक झाल्यास सविनय कायदेभंग चळवळीचे नेतृत्व कोणी करावे असे निश्चित झाले होते?
१] अब्बास तय्यबजी
२] सरोजिनी नायडू
३] पंडित नेहरू
४] वल्लभभाई पटेल


-------------------------------------------------------------
[प्र.५] १९२०च्या कलकत्ता येथे झालेल्या राष्ट्रीय सभेच्या खास अधिवेशनात असहकार चळवळीचा ठराव कोणी मांडला?
१] महात्मा गांधी
२] चित्तरंजन दास
३] जवाहरलाल नेहरू
४] लाला लजपतराय


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] सुर्यसेनला पकडून देण्यास इंग्रजांची मदत कोणी केली?
१] गणेश द्रविड
२] वांची अय्यर
३] नेत्रसेन
४] रामचंद्र यादव


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] मजूर महाजन संघाची स्थापना कोणी केली?
१] नारायण लोखंडे
२] ना. म. जोशी
३] महात्मा गांधी
४] आनंद चार्लू


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] "मृतावास्थेत जन्माला आलेले ब्रिटीश मंत्रिमंडळाचे अर्भक" अशा शब्दात क्रिप्स योजनेचे वर्णन कोणी केले?
१] महात्मा गांधी
२] पट्टाभि सीतारामाय्या
३] जवाहरलाल नेहरू
४] सुभाषचंद्र बोस


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] समाजवादी कॉंग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते?
१] व्योमेशचंद्र बॅनेर्जी
२] सहजानंद
३] डॉ संपूर्णानंद
४] रामानंद तीर्थ


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] १९३७च्या प्रांतांच्या निवडणुकीत आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने किती जागा मिळवल्या?
१] ८
२] १२
३] १६
४] ११


-------------------------------------------------------------

भारतीय राज्यघटना

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे

भाग I (कलम १-४): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
भाग II (कलम ५-११): नागरिकत्व
भाग III (कलम १२-३५): मूलभूत अधिकार
भाग IV (कलम ३६-५१): मार्गदर्शक तत्वे
भाग IV (A) (कलम ५१A): मूलभूत कर्तव्ये
भाग V (कलम ५२-१५१) - केंद्र सरकार (संघराज्य)
भाग VI (कलम १५२-२३७) - राज्य सरकार
भाग VII (कलम २३८) - अनुसूचित राज्य सूची (ब)
भाग VIII (कलम२३९-२४१) - केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
भाग IX (कलम २४२-२४३) - पंचायतराज
भाग X (कलम २४४-२४४A) - अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र
भाग XI (कलम २४५-२६३) - केंद्र - राज्य संबंध
भाग XII (कलम २६४-३००A) - महसुल - वित्त
भाग XIII (कलम ३०१-३०७) - व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध
भाग XIV (कलम ३०८-३२३) - प्रशासकीय लोकसेवा आयोग
भाग XIV (A) (कलम ३२३A, ३२३B) - न्यायाधिकरण
भाग XV (कलम ३२४-३२९) - निवडणूक आयोग
भाग XVI (कलम ३३०-३४२) - अनुसूचित जाती, जमाती साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी
भाग XVII (कलम ३४३-३५१) - कार्यालयीन भाषा
भाग XVIII (कलम ३५२-३६०) - आणीबाणी विषयक माहिती
भाग XIX (कलम ३६१-३६७) - मिश्र कलमे (काश्मीर, इत्यादी)
भाग XX (कलम ३६८) - संविधान दुरुस्ती बाबत
भाग XXI (कलम ३६९-३९२) - अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष उपबंध
भाग XXII (कलम ३९३-३९५) - संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने

परिशिष्ट I - राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
परिशिष्ट II - वेतन आणि मानधन
परिशिष्ट III - पद ग्रहण शपथा
परिशिष्ट IV - राज्यसभा जागांचे विवरण
परिशिष्ट V - भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
परिशिष्ट VI - ईशान्य भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
परिशिष्ट VII - केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची
परिशिष्ट VIII - भाषा
परिशिष्ट IX - कायद्यांचे अंमलीकरण
परिशिष्ट X - पक्षांतरच्या कारणाहून राजकीय पक्षांच्या किंवा सभागृह सदस्यांना अपात्र घोषित
परिशिष्ट XI - पंचायत राज (राज्याकडे सोपवायची २९ विषयांची यादी)
परिशिष्ट XII - नगरपालिका व महानगर पालिका

प्रश्नसंच १२ - [चालु घडामोडी]

---------------------------------------------------
[प्र.१] कोणत्या राज्याने २८ जानेवारी २०१४ रोजी समाजवादी पेन्शन योजनेला सुरुवात केली?
१] उत्तर प्रदेश
२] बिहार
३] झारखंड
४] उत्तराखंड


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] ओक्टॉबर २०१३ मध्ये 'सेंट ज्यूड' वादळाने कोणत्या देशात मोठी हानी केली?
१] इंग्लेंड
२] जपान
३] थायलंड
४] फिलिपाईन्स


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी हून सेन यांनी कोणत्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली?
१] क्युबा
२] मालदीव
३] कंबोडिया
४] इजिप्त


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] भारतीय वंशाच्या कोणत्या युवतीने 'मिस न्यू जर्सी २०१३' किताब जिंकला?
१] नीना दवुलरी
२] सृष्टी राणा
३] एमीली शहा
४] नवनीत कौर


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] डिसेंबर २०१३ मध्ये कोणत्या खेळाडूचा 'ICC क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम' मध्ये समावेश करण्यात आला.
१] सचिन तेंडुलकर
२] रिकी पॉंटिंग
३] कपिल देव
४] वकार युनूस


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] हिरो हॉकी वर्ल्ड लीग २०१४ कोणत्या देशाने जिंकली?
१] न्यूझीलॅंड
२] ऑस्ट्रेलिया
३] नेदरलॅंड
४] स्पेन


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] कोणत्या विमान कंपनीने बोईंग ७७७ हे जैविक इंधनावर चालणारे विमान १९ जानेवारी २०१४ रोजी उडविले?
१] एअर इंडिया
२] US एअरवेज
३] British एअरवेज
४] Ethihad एअरवेज


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] २५ जानेवारी २०१४ रोजी प्रदर्शित झालेल्या The Environmental Performance Index (EPI) 2014 अहवालानुसार १७८ देशांच्या तुलनेत भारत कोणत्या क्रमांकावर आहे?
१] १५२
२] १४५
३] १५९
४] १५५


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] कोणत्या कंपनीने DeepMind Technologies – an artificial intelligence company या ब्रिटीश कंपनीची खरेदी २७ जानेवारी २०१४ रोजी  केली?
१] याहू
२] फेसबुक
३] मायक्रोसॉफ्ट
४] गुगल


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] खालीलपैकी कोणत्या देशांना १ जानेवारी २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत युनोच्या सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्व मिळाले आहे?
१] अर्जेंटीना    २] छाद   ३] चिली   ४] ऑस्ट्रेलिया
५] लिथुआनिया    ६] नायजेरिया      ७] सौदी अरेबिया

अ] फक्त १,२,३,४ व ५
ब] फक्त २,३,५,६ व ७
क] फक्त १,२,३ व ७
ड] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------

भारताचे जनक/शिल्पकार

 • आधुनिक भारताचे जनक- राजा राममोहन रॉय
 • आधुनिक भारताचे शिल्पकार - पंडित जवाहरलाल नेहरू.
 • भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक - दादाभाई नौरोजी.
 • भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक - सुरेंद्रनाथ चटर्जी
 • भारतीय असंतोषाचे जनक - लोकमान्य टिळक.
 • भारताच्या एकीकरणाचे थोर शिल्पकार – सरदार वल्लभभाई पटेल.
 • मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक - आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर.
 • भारतीय चित्रपटस्रष्टीचे जनक - दादासाहेब फाळके.
 • भारताच्या अनुविज्ञानाचे जनक - डॉ.होमी भाभा.
 • आधुनिक मराठी कादंबरीचे जनक - ह.ना.आपटे.
 • आधुनिक मराठी कवितेचे जनक - केशवसुत.
 • स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक - लॉर्ड रिपन.
 • भारताच्या हरितक्रांतीचे जनक - डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन.
 • भारताच्या धवलक्रांतीचे जनक - डॉ.व्हार्गीस कुरियन.
 • भारतीय भूदान चळवळीचे जनक - आचार्य विनोबा भावे.
 • भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाचे शिल्पकार - विक्रम साराभाई.
 • भारतीय दूरसंचार क्रांतीचे जनक - सॅम पित्रोदा.

प्रश्नसंच ११ - [इतिहास]

---------------------------------------------------
[प्र.१] 'सुर्यसिद्धांताचा' निर्माता कोण होता?
१] वराह मिहिर
२] चरक
३] सुश्रुत
४] आर्यभट्ट


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] जगप्रसिद्ध वेरुळचे दगडात खोदलेले कैलास मंदिर कोणत्या राजवटीत बांधले गेले?
१] राष्ट्रकुट
२] चालुक्य
३] होयसाळ
४] चोल


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] भारतात दशमान पद्धतीचा विकास इसवी सनाच्या कोणत्या शतकात झाला?
१] पाचव्या शतकात
२] सहाव्या शतकात
३] आठव्या शतकात
४] नवव्या शतकात


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] 'विक्रमशीला' विद्यापीठाची स्थापना कोणी केली?
१] गोपाल
२] धर्मपाल
३] वदनपाल
४] देवपाल


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] भारताला भेट देणारा 'मार्को पोलो' हा प्रवासी कोणत्या देशाचा होता?
१] चीन
२] पोर्तुगाल
३] इटली
४] फ्रांस


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] 'तमिळ रामायण' कोणी लिहिले?
१] अप्पर
२] कंबन
३] रामानुज
४] शक्किरर


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] दंतीदुर्ग हा राष्ट्रकुट घराण्याचा संस्थापक होता.
ब] महाराष्ट्रीतील पैठण हि राष्ट्रकुटांची राजधानी होती.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] रामानुज खालीलपैकी कोणत्या मंदिराचे मुख्य पुजारी होते?
१] द्वारका
२] शृंगेरी
३] पुरी
४] श्रीरंगम


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] भीम दुसरा हा गुजरात राज्याचा शासक होता.
ब] भीम दुसरा याने महंमद घोरीचा पराभव केला.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] शंकराचार्य यांनी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी अध्यात्मिक केंद्राची स्थापना केली?
अ] बद्रीनाथ             ब] पुरी              क] मथुरा
ड] द्वारका                इ] उज्जैन          फ] शृंगेरी

पर्याय
१] अ, ब, क आणि ड
२] ब, क, ड आणि इ
३] अ, क, इ आणि फ
४] अ, ब, ड आणि फ


-------------------------------------------------------------प्रश्नसंच १० - [अर्थशास्त्र]

---------------------------------------------------
[प्र.१] कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत साक्षरता दर ७५% पर्यंत वाढविणे लक्ष्य होते?
१] सातव्या
२] आठव्या
३] नवव्या
४] दहाव्या


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] भारताने लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्या योजनेत कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावर भर दिला?
१] चौथ्या
२] पाचव्या
३] सहाव्या
४] सातव्या


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] सातव्या योजनेत _ _ _ _ _ _ विकासाला चालना मिळण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यात आली?
१] शेती
२] मासेमारी
३] कारखाने
४] खाणकाम


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] २००२-२००३ मध्ये सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात  _ _ _ _ _ _ _ योजना सुरु करण्यात आली.
१] समग्र आवास योजना
२] पंतप्रधान ग्रामसडक योजना
३] भारत निर्माण योजना
४] प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] कोणत्या राज्यात राज्य नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष राज्यपाल असतो?
१] पंजाब
२] राजस्थान
३] ओडिशा
४] केरळ


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] गांधीवादी योजना कोणी तयार केली?
१] एम.एन.रॉय
२] जयप्रकाश नारायण
३] श्रीमान नारायण अग्रवाल
४] मुंबईतील प्रमुख उद्योगपती


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] भारतीय नियोजन मंडळाची पहिली बैठक कधी झाली?
१] १५ मार्च १९५०
२] २८ मार्च १९५०
३] १ एप्रिल १९५०
४] १६ मार्च १९५०


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रित करता येण्यासारख्या २७ लक्ष्यापैकी किती लक्ष्ये वेगवेगळी करून राज्यपातळीवर पर्याप्त लक्ष्ये म्हणून निर्धारित केली गेली?
१] १३
२] १८
३] २५
४] ३२


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] १९७२ साली राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली तर _ _ _ _ _ साली राज्य नियोजन मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली.
१] १९९३
२] १९९४
३] १९९५
४] १९९६


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
१] वसंतराव नाईक
२] यशवंतराव चव्हाण
३] शरद पवार
४] वसंतदादा पाटील


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच ९ - [भूगोल]

---------------------------------------------------
[प्र.१] १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्रात किती प्रशासकीय विभाग होते?
१] ३
२] ४
३] ५
४] ६


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] आर्द्र पानझडी वनांत प्रामुख्याने कोणती वनस्पती आढळते?
१] तेंदू
२] नागपंचा
३] सागवान
४] बाभूळ


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] भारतातील मॅंगनीजच्या मोठ्या साठ्यांपैकी एक साठा महाराष्ट्रात कोठे आहे?
१] गडचिरोली
२] भंडारा
३] यवतमाळ
४] वर्धा


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] दख्खनच्या पठाराचा मुलभूत खडक कोणता आहे?
१] सौसर
२] बेसाल्ट
३] आर्कियन
४] कडप्पा


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] महाराष्ट्र शासन 'एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम' कशासाठी राबवीत आहे?
१] पुनर्वसनासाठी
२] गरिबी कमी करण्यासाठी
३] शहरी गरिबांकरिता मुलभूत सुविधा कार्यक्रम राबविण्यासाठी
४] ग्रामीण गरिबांकरिता मुलभूत सुविधा कार्यक्रम राबविण्यासाठी


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] सातपुडा पर्वतरांगांच्या पूर्वेस कोणत्या टेकड्या आहेत?
१] दरकेसा
२] हिरण्यकेशी
३] चिरोली
४] गाविलगढ


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] सातपुडा पर्वतरांगांमुळे नर्मदा व तापी नदीचे खोरे अलग झाले आहे.
ब] तापी-पूर्णा खोरे हा वास्तविक पाहता गाळाचा प्रदेश आहे.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] खालीलपैकी कोणती क्रिया हि आंतर उष्णकटीबंधीय केंद्रीभवन पट्ट्याच्या स्थानावर अवलंबून असते?
१] उष्ण हवेची लाट
२] आवर्ताचा मार्ग
३] थंड हवेची लाट
४] यापैकी नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] सह्याद्री पर्वताच्या बाबतीत खालील विधाने लक्षात घ्या आणि सत्य विधाने ओळखा.
अ] सह्याद्री पर्वत पूर्ववाहिनी आणि पश्चिमवाहिनी नद्यांचा जलविभाजक आहे.
ब] सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याची उंची निरनिराळी आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी ती जलविभाजक असेलच असे नाही.
क] नद्याच्या अपक्षण कार्यामुळे जलविभाजकांचे स्थान बदलते आहे.

पर्याय
१] फक्त अ
२] फक्त अ आणि ब
३] फक्त अ आणि क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] नैऋत्य मान्सूनच्या आवर्ताच्या मार्गास भारतीय मौसम विज्ञानात काय म्हणतात?
१] मान्सून द्रोणी
२] नैऋत्य आवर्त
३] मान्सून आवर्त
४] ईशान्य आवर्त


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच ८ - [GS]

[प्र.१] हळद या बहुगुणी भारतीय वनस्पतीचे बौद्धिक संपदा हक्क भारतीयांसाठी रक्षण करण्यासाठी कोणत्या शास्त्रज्ञाने आंतरराष्ट्रीय लढा दिला?
१] एम.एस.स्वामिनाथन
२] अनिल काकोडकर
३] रघुनाथ माशेलकर
४] वसंत गोवारीकर


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] गुगलचा सध्याचा लोगो कोणी तयार केला आहे?
१] जेरी यांग
२] डेव्हिड फिला
३] रुथ केडर
४] लॅरी पेज


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] जागतिक टपाल दिन केव्हा साजरा केला जातो?
१] ११ नोव्हेंबर
२] ९ ऑक्टोबर
३] १० ऑक्टोबर
४] १० नोव्हेंबर


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] कोणत्या देशात ४२ वर्षाच्या हुकुमशाहीचा ऑक्टोबर २०११ मध्ये अंत झाला?
१] लिबिया
२] इराण
३] इजिप्त
४] ट्युनिशिया


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] 'मर्डेका चषक' कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे?
१] फुटबॉल
२] हॉकी
३] बुद्धिबळ
४] F-1 रेसिंग


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये १०००० पेक्षा अधिक धावा करणारा तिसरा भारतीय फलंदाज कोण ठरला?
१] राहुल द्रविड
२] सौरव गांगुली
३] सचिन तेंडूलकर
४] सुनील गावस्कर


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] 'गोरा' हि कादंबरी कोणी लिहिली?
१] बंकिमचंद्र चटर्जी
२] हिरेन मुखर्जी
३] स्वामी विवेकानंद
४] रवींद्रनाथ टागोर


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] भारतातील पहिली महानगरपालिका कोणती?
१] मुंबई
२] कलकत्ता
३] मद्रास
४] दिल्ली


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] लाहोर वार्तालाप कोणत्या दोन नेत्यांमध्ये झाला?
१] नवाज शरीफ-अटल बिहारी वाजपेयी
२] मुशर्रफ-इंद्रकुमार गुजराल
३] बेनझीर भुट्टो-राजीव गांधी
४] झिया उल हक-इंदिरा गांधी


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] स्त्री भ्रूण हत्येविरोधातचल्वल सुरु करणारी महिला खासदार कोण?
१] अंबिका सोनी
२] सुप्रिया सुळे
३] सुषमा स्वराज
४] ममता बॅनर्जी


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच ७ - [इतिहास]

---------------------------------------------------
[प्र.१] विवेक सिंधू साहित्याची रचना कोणत्या भाषेत करण्यात आली आहे?
१] आसामी
२] मराठी
३] प्राकृत
४] संस्कृत


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] मौर्य काळात विष्ठी हि संज्ञा कशाकरिता वापरली गेली?
१] प्रदेश
२] जिल्हा
३] सक्तीचे कामगार
४] ऋतूंची परिस्थिती


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] मौर्यांच्या अवंतीरथ या प्रदेशाची राजधानी कोणती होती?
१] पाटलीपुत्र
२] तक्षशीला
३] उज्जैन
४] तोशाली


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] कांची येथील कैलासनाथ मंदिराची स्थापना कोणी केली?
१] नरसिंह वर्मन दुसरा
२] नरसिंह वर्मन पहिला
३] नंदीवर्मन
४] कृष्ण पहिला


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] राजग्रीह येथील पहिल्या बुद्ध परिषदेचा अध्यक्ष पुढीलपैकी कोण होते?
१] पार्श्वका
२] अशोक
३] वसुमित्र
४] महाकश्यप


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] खालीलपैकी कोण एक जण इतर तिघांच्या समकालीन नाही?
१] बिम्बिसार
२] गौतमबुद्ध
३] मिलिंद   
४] प्रसेनजीत


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] सातकर्णी प्रथम संदर्भात योग्य विधान ओळखा.
१] तो वैदिक धर्माचा पुरस्कर्ता होता.
२] हा सातवाहन घराण्याचा शेवटचा राजा होय.
३] हा सातवाहन घराण्याचा संस्थापक राजा होता.
४] तो अतिशय पराक्रमी आणि मुत्सद्दी नव्हता.


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] अलाहाबाद येथील स्तंभालेख खालीलपैकी कोणाशी संबंधीत आहे?
१] महापद्म नंद
२] समुद्रगुप्त
३] चंद्रगुप्त मौर्य
४] सम्राट अशोक


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] पणिनींचे 'अष्टाध्यायी', पतंजलींचे 'महाभाष्य' आणि जयादित्याचे 'कंशीक वृत्ती' कशावर भाष्य करतात?
१] निती तत्वे
२] उच्चार तत्वे
३] व्याकरणाचे महत्व
४] भाषेची मुलतत्वे 


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] नवाश्मयुगाबाबत अयोग्य विधान ओळखा.
अ] दगडी नांगराने शेती करण्याचे तंत्र या काळात मानवाने अवगत केले.
ब] या काळातील मानव मुर्तीपुजक होते.
क] या काळातील माणसाला चाकाचा शोध लागला नव्हता.
ड] या काळतील मानवी जीवन भटक्या स्वरूपाचे होते.

१] १ आणि २
२] ३ आणि ४
३] फक्त ३
४] २ आणि ३


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच ६ - [बुद्धीमत्ता चाचणी]

---------------------------------------------------
[प्र.१] आजोबांबद्दल पुढीलपैकी कोणते विधान निश्चित खरे असेल?
१] त्यांना एक मुलगा व मुलगी असेल.
२] त्यांचे वय ६५ वर्षापेक्षा जास्त असेल.
३] त्यांचे केस पांढरे असतील.
४] त्यांना नात अथवा नातू असेल.


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] पुढीलपैकी कोणती दोन विधाने सोने हे चांदीपेक्षा जड आहे हा निष्कर्ष काढण्यासाठी उपयुक्त आहेत?
अ] चांदी जस्तापेक्षा जड आहे.
ब] सोने शिशापेक्षा जड आहे.
क] शिसे चांदीपेक्षा जड आहे.
ड] लोखंड सोन्यापेक्षा हलके आहे.

१] ब आणि ड
२] क आणि ड
३] ब आणि क
३] अ आणि क


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] खाली दोन विधाने दिली आहेत त्यावरून दोन निष्कर्ष काढलेले आहेत. विधानातील माहिती खरी आहे असे समजून कोणते निष्कर्ष योग्य आहेत ते सांगा.

विधान १] सर्व दिवे खांब आहेत.
विधान २] सर्व खांब दार आहेत.

निष्कर्ष अ] कोणतेही दार दिवे नाहीत.
निष्कर्ष ब] काही खांब दिवे आहेत.

पर्याय
१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] कोणतेही योग्य नाही
  

-------------------------------------------------------------
[प्र.४] रामचे वडील म्हणतात त्यांना तीन मुले आहेत. राम म्हणतो मला दोन भाऊ आहेत.तर कोणाचे म्हणणे चुकीचे आहे?
१] रामच्या वडिलांचे
२] रामचे
३] दोघांचे
४] कोणाचेही नाही


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] लढाई करण्यासाठी सर्वात आवश्यक गोष्ट कोणती?
१] हत्यारे
२] सैनिक
३] शत्रू
४] रणांगण


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] शेजारच्या व्यक्तीची ओळख करून देताना एक स्त्री म्हणाली, "त्याचे वडील माझ्या वडिलांच्या एकुलत्या एक मुलीचे सासरे आहेत." तर त्या स्त्रीचे त्या व्यक्तीशी नाते काय?
१] सून-सासरा
२] सासू-जावई
३] नवरा-बायको
४] भाऊ-बहिण


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] अ या गावाहून ब या गावी जायला ४ रस्ते आहेत आणि ब या गावाहून क या गावी जायला ५ रस्ते आहेत तर अ या गावाहून क या गावी जायला वेगवेगळे किती रस्ते आहेत?
१] २०
२] ९
३] १०
४] ४०


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] खाली दोन विधाने दिली आहेत त्यावरून दोन निष्कर्ष काढलेले आहेत. विधानातील माहिती खरी आहे असे समजून कोणते निष्कर्ष योग्य आहेत ते सांगा.

विधान १] सर्व चिकू पेरू आहेत.
विधान २] सर्व डाळिंब हे पेरू नाहीत.

निष्कर्ष अ] सर्व डाळिंब चिकू आहेत.
निष्कर्ष ब] काही डाळिंब चिकू आहेत.

पर्याय
१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] कोणतेही योग्य नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] परवा सोमवार होता. काल जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली. आज हवामान ढगाळ आहे. हि तिन्ही विधाने सत्य असल्यास पुढीलपैकी कोणते विधान निश्चित सत्य असेल?
१] उद्या पाऊस पडेल.
२] रविवारी पाऊस पडला नाही.
३] मंगळवारी पाऊस पडला.
४] सोमवारी हवा स्वच्छ होती.


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] रमेश हा रश्मीचा भाऊ व सुशांत हा रश्मीचा मुलगा आहे. वाणी हि विनिताचि मुलगी आहे. विनिता रश्मीची बहिण आहे. तर वाणी हि सुशांतची कोण?
१] भाची
२] मुलगी
३] आत्या
४] मावस बहिण


-------------------------------------------------------------

प्रश्नसंच ५ - [अर्थशास्त्र]

---------------------------------------------------
[प्र.१] रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतनियंत्रणाचे गुणात्मक साधन कोणते?
१] नैतिक समजावणी
२] रिव्हर्स रेपो दर
३] बँकदर
४] रेपो दर 


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] १९७० साली कोणत्या समितीच्या शिफारसीनुसार भारताने प्रथमच निर्यात धोरण जाहीर केले?
१] एस.चक्रवर्ती समिती
२] नरसिंहन समिती
३] मुदलियार समिती
४] राजा चेलय्या समिती


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] विकसनशील देशांमध्ये मुख्यत्वे कोणत्या प्रकारची बेरोजगारी आढळते?
१] संरचनात्मक बेरोजगारी
२] खुली बेरोजगारी
३] हंगामी बेरोजगारी
४] प्रच्छन्न बेरोजगारी


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) १९९३ साली कोणत्या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून सुरु करण्यात आली?
१] इंदिरा आवास योजना + जवाहर रोजगार योजना
२] जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना + पंतप्रधान रोजगार योजना
३] जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना + आश्वासित रोजगार योजना
४] जवाहर रोजगार योजना + आश्वासित रोजगार योजना 


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] भारत निर्माण योजना खालीलपैकी कोणत्या धोरणावर आधारित आहे?
१] शहरीकरण घडवूया
२] खेड्याकडे एक पाऊल
३] इंडिया शायनिंग
४] तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रगती घडवूया


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] राजकोषीय तुट म्हणजे काय?
१] महसुली जमा वजा भांडवली जमा
२] भांडवली जमा वजा महसुली जमा
३] सरकारवर कर्जे निर्माण करणारी जमा
४] वरीलपैकी एकही नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक हि महाराष्ट्रात शिखर बँक आहे तिचे प्रादेशिक कार्यालय कोठे नाही?
१] लातूर
२] औरंगाबाद
३] पुणे
४] नागपूर


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेअंतर्गत दर १० वर्षांनी केले जाणारे सर्वेक्षण कोणते आहे ?
१] ग्राहक खर्च संरक्षण
२] सामाजिक उपभोग सर्वेक्षण
३] जमीन व प्राणीजीव सर्वेक्षण
४] रोजगार व बेरोजगारी सर्वेक्षण


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] NSDL CDSL संबंधी योग्य पर्याय निवडा.
१] वस्तू रोखे बाजार
२] डिपॉझिटरी
३] नवरोखे बाजार
४] गृहनिर्माण संस्था


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] चलनवाढीसंबंधी खालीलपैकी अयोग्य पर्याय निवडा.
अ] चलनाची खरेदीशक्ती कमी होते.
ब] रोजगार निर्मिती क्षमता कमी होते.
क] धनकोंना याचा फायदा तर ऋणकोंना तोटा होता.
ड] वस्तू व सेवांची मागणी वाढते.

पर्याय
१] फक्त अ आणि ब
२] फक्त ब आणि क
३] फक्त क आणि ड
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------

मराठी साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे

 • कृष्णाजी केशव दामले - केशवसुत 
 • गोविंद विनायक करंदीकर - विंदा करंदीकर
 • प्रल्हाद केशव अत्रे - केशवकुमार
 • राम गणेश गडकरी - गोविंदाग्रज
 • विष्णू वामन शिरवाडकर - कुसुमाग्रज
 • निवृत्ती रामजी पाटील - पी. सावळाराम
 • माधव त्र्यंबक पटवर्धन - माधव जुलिअन
 • चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर - आरती प्रभू
 • आत्माराम रावजी देशपांडे - अनिल

प्रश्नसंच ४ - [इतिहास]

------------------------------------------------------
[प्र.१] १९४२च्या आंदोलनात 'सुरुंगे' व 'तुरुंगे' म्हणून अनुक्रमे कोण ओळखले जात?
१] भूमिगत चळवळ आंदोलक आणि अटक झालेले क्रांतिकारक
२] भूमिगत चळवळ आंदोलक आणि इंग्रज
३] क्रांतिकारक आणि गांधीच्या आदेशान्वये कैद पत्करणारे
४] भूमिगत चळवळ आंदोलक आणि गांधीच्या आदेशान्वये कैद पत्करणारे


------------------------------------------------------
[प्र.२] राष्ट्रीय सभेच्या कोणत्या अध्यक्षाने १९४२च्या क्रिप्स आणि वेव्हेल योजनेसंबंधी वाटाघाटी घडवून आणल्या?
१] मौलाना आझाद
२] पंडित नेहरू
३] जे.बी.कृपलानी
४] सी.राजगोपालाचारी


------------------------------------------------------
[प्र.३] नारायण गुरु यांनी कोणत्या जमातीसाठी कार्य केले?
१] इझावा
२] विणकर
३] धनगर
४] माडिया गोंड


------------------------------------------------------
[प्र.४] खालील विधाने वाचा आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] अरुणा असफअली  महिला स्वयंसेवक गटाच्या संस्थापक होत्या.
ब] अमृतबाझार पत्रिका १८६८ मध्ये सुरु करण्यात आली.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


------------------------------------------------------
[प्र.५] १७७८ साली स्थापन झालेल्या विल्यम जोन्स यांच्या 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडिया'चे प्रमुख उद्दिष्ट काय होते?
१] भारतीय कायद्यांमध्ये इंग्रजी नागरी सेवेतील अधिकार्यांना प्रशिक्षण देणे.
२] भारतीय भाषांच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन देणे.
३] पुरातत्वीय उत्खनन व सर्वेक्षण करणे.
४] भारतामध्ये पाश्चिमात्य चालीरीती रुजविणे.


------------------------------------------------------
[प्र.६] खालीलपैकी कोणत्या उदारमतवादी नेत्यांनी पहिल्या गोलमेज परिषदेला हजेरी लावली?
अ] तेज बहाद्दूर सप्रू
ब] व्ही.एस.श्रीनिवास
क] एम.आर.जयकर
ड] सी.वाय चिंतामणी

१] अ आणि ब
२] अ, ब आणि क
३] ब, क आणि ड
४] वरील सर्व


------------------------------------------------------
[प्र.७] लॉर्ड डलहौसी खालीलपैकी कशाला कारणीभूत होता?
अ] पंजाब खालसा केले.
ब] पंजाबमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या.
क] ठगांचा बिमोड केला.

१] फक्त अ
२] अ आणि ब
३] अ आणि क
४] वरील सर्व


------------------------------------------------------
[प्र.८] लोकमान्य टिळकांची चतुःसूत्री > स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि _ _ _ _ _ _ _?
१] असहकार
२] जहालवाद
३] राजकारण
४] राष्ट्रीय शिक्षण


------------------------------------------------------
[प्र.९] 'मॅरेज ऑफ हिंदू विडोज' हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
१] ईश्वरचंद्र विद्यासागर
२] विष्णुशास्त्री चिपळूणकर
३] म.गो.रानडे
४] पंडिता रमाबाई


------------------------------------------------------
[प्र.१०] ग्रामीण भागात शिक्षण प्रसारासाठी १९३६ साली ग्राम प्राथमिक शिक्षण मंडळ संस्था कोणी सुरु केली?
१] बाळशास्त्री जांभेकर
२] नाना शंकरशेठ
३] धोंडो केशव कर्वे
४] डॉ. आंबेडकर


------------------------------------------------------

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या


 • ४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
 • मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले
 • सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट
 • ५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट
 • मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक

 • ४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.

 • १ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]
 • ५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]
 • ७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]
 • ७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]

 • २१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट
 • ७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट
 • ९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट

 • २४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]
 • २५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत
 • २६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द

 • ३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा
 • ५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा
 • ५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा

 • ६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन १८ वर्षे करण्यात आले.
 • ८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट
 • ८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)
 • ९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.
 • ९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद
 • ९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले
 • ९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]
 • १०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना
 • १०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]
 • ११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी
 • ११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी
 • ११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.

प्रश्नसंच ३ - [अर्थशास्त्र]

---------------------------------------------------
[प्र.१] संपूर्ण भारतीयांच्या मालकीची पहिली बँक कोणती?
१] हिंदुस्थान बँक
२] रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
३] पंजाब नॅशनल बँक
४] स्टेट बँक ऑफ इंडिया


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] खालीलपैकी कोणती बँक प्रेसिडेन्सी बँक म्हणून ओळखली जात नव्हती?
१] बँक ऑफ बॉम्बे
२] बँक ऑफ कलकत्ता
३] बँक ऑफ हैद्राबाद
४] बँक ऑफ मद्रास 


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी कोणती?
१] संरचनात्मक
२] सुशिक्षित
३] चक्रीय
४] घर्षणात्मक


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] जीवनाची भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक तयार करताना खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा विचार केला जात नाही?
१] आयुर्मान
२] साक्षरता
३] जन्मदर
४] मृत्युदर


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] स्थानिक क्षेत्रीय बँक संबंधी अयोग्य पर्याय निवडा.
१] या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा विभाग आहे.
२] स्थानिक क्षेत्रीय बँकांच्या स्थापनेचे धोरण २००२ सालच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले.
३] या बँकांचे भाग भांडवल किमान ५ कोटी रुपये असावे.
४] या बँकांना जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर शाखा काढण्यास बंदी आहे.


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] नरसिंहन समिती-२ च्या शिफारसीने खालीलपैकी कोणती घटना घडली?
१] भारताने उदारीकरण धोरण स्वीकारले.
२] RBI ने SBI मधील भागीदारी भारत सरकारला विकली.
३] संपूर्ण भारतात समान मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आला.
४] वरीलपैकी सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] १९९४च्या भारत सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या अंशिक खाजगीकरणाने खालीलपैकी कोणत्या बाबी घडल्या?
अ] बँकांनी खुल्या बाजारात शेअर्स विकून भांडवल उभारणीची संमती मिळाली.
ब] भारतीय बँकांमध्ये परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस अटीनुसार संमती मिळाली.

१] फक्त अ
२] फक्त ब
३] अ आणि ब दोन्ही
४] वरीलपैकी एकही नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] खालील दरडोई उत्पन्न [गट १] आणि त्या सर्वेक्षणाशी संबंधित व्यक्ती[गट २] यांच्या योग्य जोड्या लावा.
[गट १]                              [गट २]
अ] ६२ रु.                          I] एफ शिरास
ब] २० रु.                           II] दादाभाई नौरोजी 
क] ४९ रु.                          III] व्ही.के.आर.व्ही.राव

पर्याय
१] अ-I, ब-II, क-III
२] अ-III, ब-II, क-I
३] अ-III, ब-I, क-II
४] अ-II, ब-I, क-III


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] मानव विकास निर्देशांकात खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा समावेश होत नाही?
अ] मृत्यू समयीचे वर
ब] प्रौढ साक्षरता दर
क] पोषण मुल्य उपलब्धता

१] फक्त अ आणि ब
२] फक्त अ आणि क
३] फक्त ब आणि क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेसंबंधी [CSO] अयोग्य विधान ओळखा.
अ] या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४ मध्ये झाली.
ब] भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे.
क] या संस्थेचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.
ड] संस्थेचा कारभार १९५५ साली सुरु झाला.

१] अ आणि ड
२] फक्त क
३] फक्त ड
४] क आणि ड


-------------------------------------------------------------